Tekst

In zijn werk richt Niels van der Kuur zich op het vinden van een spanningsveld tussen het fictieve en het reeƫle. De fascinatie voor de (na)maakbaarheid en de mogelijkheid tot het herschikken van elementen uit zijn leefomgeving, vormen daarbij de basis voor het ontstaan van z'n werk. Van der Kuur probeert het normale, vertrouwde te voorzien van iets vreemds. Het uiterlijk van dingen roept bepaalde verwachtingen op en ontleent hieraan een identiteit. Dat verwachtingspatroon probeert hij te doorbreken. Van der Kuur heeft diverse opdrachten voor de openbare ruimte met succes uit mogen voeren.